UĞUZ SMS

Uguzsms.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

(0312) 431 12 90

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2022 UĞUZ SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.